about

Mugroman Xixona, Spain

contact / help

Contact Mugroman

Streaming and
Download help

Track Name: Endavant
CATALÀ / CASTELLANO / GALEGO / EUSKARA

ENDAVANT

Fart d’escriure el que vol la gent.
Amor i falsos sentiments.
Repeticions fan recordar
que tot és igual.

Ficar-te en un altre cervell.
Escórrer suc contínuament.
Frases que ja s’han escoltat
en qualsevol costat.

Viure oprimit en societat.
Has d’acceptar la realitat.
Fer el que vols no està tan mal,
ho pots intentar.

No, no et deixes véncer per ningú
Per ningú.
Sols vés endavant.

Vius en un mon vençut, no et deixes fer.
No saps què fer amb tu, no saps que
acceptar és dur, has d’avançar.
Trenca amb la moda, tu, endavant.

Fart de rialles d’un costat.
Finalment no hi ha varietat.
Ovelles que van al corral,
sense personalitat.

No, no et deixes...

Tornada

Som gent que es deixa dominar per qui ho vol.
Fem el que diuen els guions.
Pensa que queda gent que diu que no estàs sol.
Cada moment és gran, vés endavant.

----------------------

ADELANTE

Harto de escribir lo que quiere la gente,
amor y falsos sentimientos.
Repeticiones hacen recordar
que todo es igual.

Meterse en otro cerebro.
Escurrir jugo continuamente.
Frases que ya se han escuchado
en cualquier lado.

Vivir oprimido en sociedad,
Debes aceptar la realidad.
Hacer lo que quieres no está tan mal.
Lo puedes intentar.

No, no te dejes vencer por nadie,
por nadie.
Solo ves adelante.

Vives en un mundo vencido, no te dejes hacer.
No sabes que hacer contigo, no sabes que
el aceptar es duro, debes de avanzar.
Rompe con la moda tú, adelante.

Harto de risas de un lado,
finalmente no hay variedad.
Ovejas que van al corral,
sin personalidad.

No, no te dejes...

Estribillo

Somos gente que se deja dominar por quien lo quiere.
Hacemos lo que dicen los guiones.
Piensa que queda gente que dice que no estás solo.
Cada momento es grande, ves adelante.

------------------

ADIANTE

Farto de escribir o que quere a xente,
amor e falsos sentimentos
Repeticións fan lembrar que todo é igual

Meterse noutro cerebro
Escurrir mollo continuamente
Frases que xa se escoitaron
en calquera lado

Vivir oprimido en sociedade
Debes acepta-la realidade
Facer o que queres non está tan mal
Póde-lo tentar

Non, non te deixes vencer por ninguén
por ninguén
só vai adiante

Vives nun mundo vencido
non te deixes facer
Non sabes que facer contigo non sabes que
o aceptar é duro debes avanzar
Rompe coa moda ti adiante

Farto de risos dun lado
finalmente non hai variedade
ovellas que van á corte
sen personalidade

Non, non te deixes...

Retrouso

Somos xente que se deixa dominar por quen o quere.
Facemos o que din os guións.
Pensa que queda xente que di que non estás só.
Cada momento é grande, vai adiante

------------------

AURRERA

Jendeak nahi duena idaztearekin nazkatuta,
maitasuna eta sentimendu faltsuak.
Errepikapenek gogorarazten gaituzte
dena berdina dela.

Beste garun batean sartu.
Zukua xukatu behin eta berriro.
Dagoeneko entzunak diren esaldiak
edozein tokitan.

Gizartean zapalduta bizi,
errealitatea onartu behar duzu.
Nahi duzuna egitea ez dago hain gaizki.
Saiatu zaitezke.

Ez, ez zaitzala inork menderatu,
inork.
Soilik aurrera jarraitu.

Mundu garaitu batean bizi zara, ez zaitez eraikitzen utzi.
Ez dakizu zer egin zeure buruarekin, ez dakizu
onartzea gororra dela, aurrera jarraitu behar duzu.
Moda hautsi ezazu zuk, aurrera.

Barreekin nazkatuta alde batetik,
azkenik ez dago barietaterik.
Artegira doazen ardiak,
nortasunik gabeak.

Ez, ez zaitez utzi...

Errepika

Maite gaituztenek menpera gaitzaten uzten dugu.
Gidoiek esaten dutena egiten dugu.
Pentsa ezazu bakarrik ez zaudela esaten duen jenderik badagoela.
Momentu bakoitza handia da, aurrera jarraitu.
Track Name: El teu camí
CATALÀ / CASTELLANO / GALEGO / EUSKARA

EL TEU CAMÍ

Són ja molts anys de dura lluita,
molts anys de patiments.
Amb mil tempestes esperant-te
als carrers.

Mai et faltava un somriure
davant l’extenuació.
Quan el teu cos
et demanava tan sols parar.

Ara contes que ja no et trobes bé,
eixint amb la nostra gent.
Ja no voles tant alt com els demés.
Ja no pots perdre el temps.
Mira enrere tornem als carrers
encarant el vent.
Trenca els murs que et separen de tu,
alça la vista i torna al teu camí, al teu destí.

Anys, pasen anys
i ja no és fàcil anar contra corrent.
La vida és dura
quan et trobes a soles per ser diferent.

Per fi ja trenques les cadenes
que et vas deixar posar
i que t’anul•laren
la personalitat.

Tornada

----------------

TU CAMINO

Son ya muchos años de dura lucha,
muchos años de sufrimiento.
Con mil tempestades esperando
en las calles.

Nunca te faltaba una sonrisa
delante de la extenuidad
cuando tu corazón te pedía
tan solo parar.

Ahora cuentas que ya no te encuentras bien
saliendo con nuestra gente.
Ya no vuelas tan alto como los demás,
ya no puedes perder el tiempo.
Mira atrás, volvemos a las calles
encarando el viento.
Rompe los muros que te separan de ti,
levanta la vista y vuelve a tu camino, a tu destino.

Años, pasan años
y ya no es fácil ir a contracorriente.
La vida es dura
cuando te sientes solo por ser diferente.

Por fin ya rompes las cadenas
que te dejaste poner
y que te anularon
la personalidad.

Estribillo

-------------------

O TEU CAMINO

Son xa moitos anos de dura loita,
moitos anos de sofremento.
Con mil tempestades esperando nas rúas.

Nunca che faltaba un sorriso
diante da extenuidade
cando o teu corazón che pedia tan só parar.

Agora contas que xa non che atopas ben
saindo coa nosa xente.
Xa non voas tan alto como os demáis,
xa non podes perde-lo tempo.

Mira atrás, voltamos ás ruas
encarando o vento.
Rompe os muros que che separan de ti,
ergue a vista e volta ao teu camiño, ao teu destino.

Anos, pasan anos e xa non é fácil ir a contracorrente.
A vida é dura cando che sentes só por ser diferente.

Por fin xa rompes as cadeas que che deixaches pór
e que che anularon a personalidade.

Ponte

-------------

ZEURE BIDEA

Urte asko joan dira jada borroka gogorrean,
sufrimenduzko urte asko.
Mila ekaitza
kalean itxaroten.

Ez zitzaizun inoiz irrifarrerik falta
nekearen aurrean
zure bihotzak gelditzea besterik
ez zizunean eskatzen.

Gure jendearekin gustora ez zaudela
esaten duzu orain.
Ez duzu besteak bezain altu hegan egiten,
ezin duzu denbora galdu.

Atzera begiratu, kalera bueltatzen gara
haizeari aurre egiten.
Zugandik aldentzen zaituzten hormak apurtu itzazu,
burua zutitu eta zeure bidera bueltatu, zeure patura.

Urteak, urteak pasatzen dira eta jadanik ez da erraza kontrako norabidea hartzea. Bizitza gogorra da desberdina izateak bakarrik sentiarazten zaituenean

Azkenik apurtzen dituzu jartzen utzi zenituen
eta izaera ezeztatu zizuten kateak

Errepika
Track Name: No puc callar
CATALÀ / CASTELLANO / GALEGO / EUSKARA

NO PUC CALLAR

Em pose a plorar, on em arribat?
Parles de repeticions, que no hi ha varietat.

Mirant el mar o mirant cap al cel
tu veus contaminació, sempre trobes maldat.

Vull parlar d’amor, vull parlar de pau,
trobar la tendresa que fa temps vaig buscant.

Vull parlar de sort, parlar per parlar,
però aquesta ràbia se m’escapa...

I no puc callar...
Quan veig algú a terra i demana ajuda i es troba trepitjat.
Quan veig que la impotència pot trencar les forces que hem guanyat.
Quan veig que la incultura pren la paraula abans d’haver pensat.
Quan trobe que la història acaba sent un conte ja contat.

Segueix plorant, no sabem parar.
No coneixen tots els límits de la bestialitat.

Mirant el cel, busque tranquil•litat.
Sols hi trobe pol•lució, sols hi trobe ansietat.

Vull parlar de goig, parlar d’igualtat,
Trobar-hi a la vida el que queda natural.

Vull parlar de sort, parlar per parlar,
de nou esta ràbia se m’escapa

Tornada

------------------

NO PUEDO CALLAR

Me pongo a llorar, ¿dónde hemos llegado?.
Hablas de repeticiones, que no hay variedad.

Mirando al mar o mirando hacia el cielo
tu ves contaminación, siempre encuentras maldad.

Quiero hablar de amor, quiero hablar de paz,
encontrar la ternura que hace tiempo voy buscando.

Quiero hablar de suerte, hablar por hablar,
pero esta rabia se me escapa...

Y no puedo callar...
Cuando veo a alguien en el suelo y pide ayuda y se encuentra pisado.
Cuando veo que la impotencia puede romper las fuerzas que hemos ganado.
Cuando veo que la incultura toma la palabra antes de haber pensado.
Cuando veo que la historia acaba siendo un cuento ya contado.

Sigo llorando, no sabemos parar.
No conocen todos los límites de la bestialidad.

Mirando al cielo busco tranquilidad.
Solo encuentro polución, solo encuentro ansiedad.

Quiero hablar de gozo, hablar de igualdad,
encontrarle a la vida lo que queda natural.

Quiero hablar de suerte, hablar por hablar,
de nuevo esta rabia se me escapa...

Estribillo

------------------

NON PODO CALAR

Póñome a chorar ¿onde chegamos?.
Falas de repeticións, que non hai variedade.

Ollando ao mar ou ollando cara o ceo
Ti ves contaminación, sempre atopas maldadade

Quero falar de amor, quero falar de paz,
atopa-la tenrura que hai tempo vou buscando.
Quero falar de sorte, falar por falar,
pero esta rabiaa escápaseme...
E non podo calar...

Cando vexo a alguén no chan e pide axuda e atópase pisado.
Cando vexo que a impotencia pode romper as forzas que gañamos.
Cando vexo que a incultura toma a palabra antes de ter pensado.
Cando vexo que a história acaba sendo un conto xa contado.

Sigo chorando, non sabemos parar.
Non coñecen tódolos limites da bestialidade.
Mirando ao ceo busco tranquilidade.
Só atopo polución, só atopo ansiedade.

Quero falar de gozo, falar de igualdade,
atoparlle á vida o que queda natural.
Quero falar de sorte, falar por falar,
de novo esta rabia escápaseme...

Retrouso

-------------------

EZIN NAIZ ISILDU

Negarrez hasten naiz, nora iritsi gara?
Errepikapenez hitz egiten duzu, barietaterik ez dagoela.
Itsasora begira edo zerurantz begira
kutsadura ikusten duzu zuk, beti gaiztakeria topatzen duzu.

Maitasunaz hitz egin nahi dut, bakeaz hitz egin nahi dut,
aspalditik bila nabilen samurtasuna topatu.
Zorteaz hitz egin nahi dut, hitz egin hitz egiteagatik,
baina amorru honek ihes egiten dit...

Eta ezin naiz isildu...
Norbait lurrean laguntza eske eta zapalduta ikusten dudanean.
Ezintasunak batu ditugun indarrak hautsi ditzakeela ikusten dudanean.
Ezjakintasunak pentsatu aurretik hitz egiten duela ikusten dudanean.
Historia jadanik kontatua izan den ipuin bat dela ikusten dudanean.

Negarrez jarraitzen dut, ez dakigu gelditzen.
Ez dituzte basakeriaren muga guztiak ezagutzen.
Zerura begira lasaitasuna bilatzen dut.
Kutsadura besterik ez dut aurkitzen, larritasuna besterik ez.

Gozamenaz hitz egin nahi dut, berdintasunaz hitz egin nahi dut,
bizitzari gelditzen zaion naturaltasuna aurkitu.
Zorteaz hitz egin nahi dut, hitz egin hitz egiteagatik,
berriro ere amorru honek ihes egiten dit...

Errepika
Track Name: Esclau de la nit
CATALÀ / CASTELLANO / GALEGO / EUSKARA

ESCLAU DE LA NIT

Dies i dies de cruel rutina.
Mort, a dormir i després matina.
Ja no puc més, tanta pressió
m’ofega les vides, m’ofega el cor.

I treballant m’adone
que la vida és molt més que tot aixó.

Divendres per la nit i em torne en un sospir...

En un esclau de la nit. (4)
Fa temps em vaig convertir en un esclau de la nit.

Tinc mil dolors, tinc mil fatigues.
Tinc un bon sou en Filipines.
Tinc un acord amb Llucifer,
és el banquer del meu carrer.

Però quan estic mig mort,
arriba el cap de setmana la salvació.

Tornada

-----------------

ESCLAVO DE LA NOCHE

Días y días de cruel rutina.
Muerto, a dormir y después madrugar.
Ya no puedo más, tanta presión
me ahoga las vidas, me ahoga el corazón.

Y trabajando me doy cuenta
que la vida es mucho más que todo esto.

Viernes por la noche y me vuelvo en un suspiro.

En un esclavo de la noche (4)
Hace tiempo que me convertí en un esclavo de la noche.

Tengo mil dolores, tengo mil fatigas.
Tengo un buen sueldo en filipinas.
Tengo un acuerdo con lucifer,
es el banquero de mi calle.

Pero cuando estoy medio muerto
llega el fin de semana, la salvación.

Puente.

----------------

ESCRAVO DA NOITE

Dias e dias de cruel rotina.
Morto, a dormir e despois madrugar.
Xa non podo mais, tanta presión
Afógame as vidas,afógame o corazón.
E traballando doume conta
que a vida é moito mais que todo isto.

Venres pola noite e vólvome nun suspiro.
Nun escravo da noite (4)
Hai tempo que convertinme nun escravo da noite.

Teño mil dores, teño mil fatigas.
Teño un bo soldo en filipinas.
Teño un acordo con lucifer,
é o banqueiro da miña rua.
Pero cando estou meio morto
chega a fin de semana, a salvación.

Ponte.

Retrouso

-------------------

GAUAREN ESKLABO

Errutina krudeleko egunak eta egunak.
Hilda, lotara eta gero goiz jaiki.
Ezin dut gehiago, hainbeste presiok
bizitza itotzen dit, bihotza itotzen dit.

Eta lanean konturatzen naiz
bizitza hau baino askoz ere gehiago dela.
Ostiral gaua eta amen batean bueltatzen naiz.

Gauaren esklabo.
Orain dela asko bihurtu nintzela gauaren esklabo.

Hamaika min ditut, hamaika neke.
Soldata ona daukat Filipinetan.
Luziferrekin hitzarmena daukat,
nere kaleko bankaria da.

Baina erdi hilda nagoenean
asteburua iristen da, salbamena.

Zubia.
Track Name: Mai faran res
CATALÀ / CASTELLANO / GALEGO / EUSKARA

MAI FARAN RES

Un 0’7%,
almoines sí, i per a què?
No farem res si no canviem
les putes regles del comerç.

I mai faran, mai faran... Res.

I quan la gent vulga canviar
el rol d’aquesta humanitat.
Els grans estats voldran fer més,
es reuniran pel propi bé.

Tornada.

“Barcelona, Göteborg i ciutats de tot el món.
Capta la freqüència antiglobalització.

Gènova no oblida, policia assasina.
Desde Xixona ben fort, ben fort,...ben fort.”

----------------------

NUNCA HARÁN NADA

Un 0’7 %,
limosnas sí, ¿y para qué?.
No haremos nada si no cambiamos
las putas reglas del comercio.

Y nunca harán, nunca harán... Nada.

Y cuando la gente quiera cambiar
el rol de esta humanidad.
Los grandes estados querrán hacer más,
se reunirán por su propio bien.

Estribillo

“Barcelona, Goteborg y ciudades de todo el mundo.
Capta la frecuencia antiglobalización.

Génova no olvida, policía asesina.
Desde Xixona muy fuerte, muy fuerte,... Muy fuerte.”

----------------------

NUNCA FARAN NADA

Un 0’7 %, esmolas si, ,e ¿pra qué?.
Non faremos nada se non mudamos as putas regulas do comércio.

E nunca farán, nunca farán... Nada.

E cando a xente queira mudar o rol desta humanidade.
Os grandes estados quererán facer mais, reuniránse polo seu proprio ben.

Retrouso

“Barcelona, Goteborg e cidades de todo o mundo.
Capta a frecuéncia antiglobalización.
Génova non esquece, policia asasina.
Dende Xixona moi forte, moi forte,... Moi forte

---------------------

EZ DUTE INOIZ EZER EGINGO

Ehuneko 0,7 bat,
limosnak bai, eta zertarako?
Ez dugu ezer egingo merkataritzaren
arau putak aldatzen ez baditugu.

Eta ez dute inoiz, ez dute inoiz egingo... ezer.

Eta jendeak aldatu nahi duenean
gizarte honen eginkizuna.
Estatu handiek gehiago egin nahiko dute,
beraien hobe beharrez elkartuko dira.
Errepika

“Barcelona, Goteborg eta mundu osoko hiriak.
Jaso antiglobalizazioaren frekuentzia.
Genovak ez du ahazten, polizia hiltzaile.
Xixonatik oso gogor, oso gogor... oso gogor.”
Track Name: La nostra gent
CATALÀ / CASTELLANO / GALEGO / EUSKARA

LA NOSTRA GENT

Carrers que moren als ulls de la nova tempesta.
Milers de rius corren secs per rambles de dolor.

Victòries sense pressa, paisatges del record,
futurs trencats per un fatal mentor.

Si no et mous pot ser massa tard.

Imatges que et fan sentir, que et fan caminar,
que et fan recordar els teus companys.
Allò que hem viscut, allò que hem somiat,
les hores perdudes a aquells parcs.

La gent als carrers vivint aquests temps,
gaudint de tots aquells bons moments.
Intentant anar a contracorrent,
al nostre poble amb la nostra gent.

El sol ja s’ha posat a la nostra muntanya.
La nit recorre la sort que encara avui està en peu.

Un poble és una lluita. La lluita unida al vent.
Unida al crit fort de la nostra gent.

Allò que vols has de cuidar.

Tornada

No oblides tot allò que t’ha fet ser tu.
Sempre dins del cor.

Tornada

-----------------

NUESTRA GENTE

Calles que mueren a los ojos de la nueva tempestad.
Miles de ríos corren secos por ramblas de dolor.

Victorias sin prisa, paisajes del recuerdo,
futuros rotos por un fatal mentor.

Si no te mueves puede ser demasiado tarde.

Imágenes que te hacen sentir, que te hacen caminar,
que te hacen recordar a tus compañeros.
Aquello que hemos vivido, aquello que hemos soñado,
las horas perdidas en aquellos parques.

La gente en las calles viviendo este tiempo,
gozando de todos aquellos buenos tiempos.
Intentando ir a contracorriente,
en nuestro pueblo con nuestra gente.

El sol ya se ha puesto en nuestra montaña.
La noche recorre la suerte que aún está en pie.

Un pueblo es una lucha, la lucha unida al viento,
unida al grito fuerte de nuestra gente.

Aquello que quieres tienes que cuidar.

Estribillo

No olvides todo aquello que te ha hecho ser tu.
Siempre dentro del corazón.

Estribillo

--------------------

A NOSA XENTE

Rúas que morren aos ollos da nova tempestade.
Miles de rios corren secos por ramblas de dor.
Vitorias sen presa, paisaxes do recordo, futuros rotos por un fatal mentor.

Se non te moves pode ser demasiado tarde.

Imaxes que che fan sentir, que che fan camiñar,
que che fan lembrar aos teus compañeiros.
Aquilo que vivimos, aquilo que soñamos,
as horas perdidas naqueles parques.
A xente nas rúas vivindo este tempo,
gozando de todos aquilos bos tempos.
Tentando ir a contracorrente,
no noso pobo coa nosa xente.

O sol xa se puxo na nosa montaña.
A noite percorre a sorte que ainda está en pé.
Un pobo é unha loita, a loita unida ao vento,
unida ao berro forte da nosa xente.
Aquilo que queres tes que coidar.

Retrouso

Non esquezas todo aquilo que che fixo ser ti.
Sempre dentro do corazón.

Retrouso

------------------

GURE JENDEA

Ekaitza berriaren begietan hiltzen diren kaleak.
Milaka ibai ur gabe igarotzen dira atsekabeko ur-bideetatik.

Presarik gabeko garaipenak, oroimenaren paisaiak,
zoritxarreko kontseilari batek apurtutako etorkizuna.

Ez bazara mugitzen beranduegi izan daiteke.

Sentiarazi egiten dizuten irudiak, ibilarazten dizutenak,
zure kideak gogorarazten dizutenak.
Bizi izan duguna, amestu duguna,
parke horietan galdutako orduak.

Jendea kaleetan garai hauek bizitzen,
garai on guzti horietaz gozatzen.
Korrontearen kontra joaten saiatzen,
gure herrian gure jendearekin.

Eguzkia jarri da jada gure mendian.
Gauak oraindik zutik jarraitzen duen zortea zeharkatzen du.
Herri bat borroka bat da, haizeari baturiko borroka,
gure jendearen garrasi indartsuari lotua.

Maitatzen duzun hori zaindu beharra daukazu.

Errepika

Ez ahaztu zeu zarena izatera eraman zaituen hori.
Beti bihotz barnean.
Track Name: Fracassat
CATALÀ / CASTELLANO / GALEGO / EUSKARA

FRACASSAT

M’he despertat, i m’he sentat
a veure la televisió.
Sabent, el què? Que no sóc més
Que ànsies de menjar-me el món.

Jo vull ser gran, ser escoltat, sóc un fracassat.
Hi ha molta gent, models del bé, i estic ací sense ganes de fer res.

Molts anys lluitant, anys treballant,
per arribar a alguna cosa més.
Molts maldecaps, molt d’estudiar,
perquè et diguen que ets un fracassat?

Volem estar, ser escoltats, perquè no som uns fracassats.
Seguim lluitant, sense parar, perquè ens diguen que no som aceptats?

Les ganes de lluitar, de tirar endavant,
que no et desmoralitze el que no eres.
Mirar al teu cantó, borrar tota il•lusió,
que no t’atrape el prototip, eres el millor.

Estem cansats de ser apartats,
sols ens critiquen, no saben res més.
Espere arribar, s’ha de lluitar,
i no parar-se al mig del camí encara que...

...hi ha subnormals, ens volen tallar, una vida plena d’il•lusions.

No puc canviar, sóc el que sóc, i estic orgullós.

Tornada

No puc canviar, sóc el que sóc, i estic orgullós.

Tornada

------------------

FRACASADO

Me he despertado y me he sentado
a ver la televisión.
¿Sabiendo qué?, que no soy más
que ansias por comerme el mundo.

Yo quiero ser grande, ser escuchado, soy un fracasado.
Hay mucha gente, modelos del bien y estoy aquí sin ganas de hacer nada.

Muchos años luchando, años trabajando,
para llegar a algo más.
Muchos dolores de cabeza, mucho estudiar
¿para que te digan que soy un fracasado?.

Queremos estar, ser escuchados por que no somos unos fracasados.
Seguimos luchando sin parar ¿para que nos digan que no somos aceptados?.

Las ganas de luchar, de tirar adelante,
que no te desmoralice lo que no eres.
Mirar a tu rincón, borrar toda ilusión,
que no te atrape el prototipo, eres el mejor.

Estamos cansados de ser apartados,
sólo nos critican, no saben nada más.
Espero llegar, hay que luchar,
y no pararse en medio del camino aunque...

... Hay subnormales, nos quieren cortar una vida llena de ilusiones.

No puedo cambiar soy lo que soy y estoy orgulloso.

Estribillo

No puedo cambiar soy lo que soy y estoy orgulloso.

Estribillo

------------------

FRACASADO

Esperteime e senteime
a ve-la televisión.
¿Sabendo qué?, que non son máis
que devezos por me come-lo mundo.
Eu quero ser grande, ser escoitado, son un fracasado.
Hai moita xente, modelos do ben e estou aqui sen vontades de facer nada.

Moitos anos loitando, anos traballando,
pra chegar a algo máis.
Moitas dores de cabeza, moito estudar ,
¿pra que che digan que son un fracasado?.

Queremos estar, ser escoitados por que non somos uns fracasados.
Seguimos loitando sen parar ,¿pra que nos digan que non somos aceitados?.

As vontades de loitar, de tirar adiante,
que non che desmoralice o que non es.
Ollar ao teu recuncho, riscar toda ilusión,
que non che atrape o prototipo, es o mellor.

Estamos cansados de ser apartados,
só nos critican, non saben nada máis.
Espero chegar, hai que loitar,
e non pararse no medio do camiño ainda que...

...hai subnormais, nos queren cortar unha vida chea de ilusións.
Non podo cambiar son o que son e estou orgulloso.

Retrouso

Non podo cambiar son o que son e estou orgulloso.

Retrouso

-----------------

GALTZAILEA

Esnatu eta eseri egin naiz
telebista ikustera.
¿Zer jakiten? Mundua jateko irrika bizia
baino ez dudala.

Handia izan nahi dut, entzuna izan, galtzaile bat naiz.
Jende asko dago, ongiaren eredu eta ni hemen nago
ezer egiteko gogorik gabe.

Urte asko borrokan, urteak lanean,
zerbait gahiago lortzearren.
Burukomin asko, ikasketa asko
galtzaile bat naizela esan diezazuten?

Egon nahi dugu, entzunak izan galtzaileak ez garelako.
Borrokan jarraitzen dugu etengabe, onartuak ez garela
esan diezaguten?

Borrokarako gogoa, aurrera jarraitzekoa,
ez zarenak ez zaituela bihozgabetu.
Zure txokora begiratu, ilusio guztia ezabatu,
ez zaitzala gizarte ereduak harrapatu, onena zara.

Baztertuak izateaz nekatuta gaude,
kritikatu besterik ez gaituzte egiten, ez dakite besterik.
Iristea espero dut, borrokatu egin behar da,
eta ez bide erdian gelditu nahiz eta...

...atzeratuak dauden, ilusioz beteriko bizitza eten nahi digutenak.
Ezin naiz aldatu, horrelakoa naiz eta harro nago.

Errepika

Ezin naiz aldatu, horrelakoa naiz eta harro nago.

Errepika
Track Name: Dolents contra dolents
CATALÀ / CASTELLANO / GALEGO / EUSKARA

DOLENTS CONTRA DOLENTS

Huit del matí, jo vull saber si jo estic fent bé el meu paper.
Confie en el meu voltant, i el meu voltant ignora el que és el bé.

Informació, és del que manquem, el cap és un munt de papers.
Fulls que un dia van dir coses, que el món funciona, que el mal està en els carrers.

Al món hi ha gent, en som un més.
Sols som titelles dels diners
i el cap no pot més,
sols saps que no pots saber mai res...

...mil històries que ens demostren: tot incoherent.
Creure’s bons lluitant quan són dolents contra dolents.

El món és un femer on es barregen falsos, mentiders, ...
Són llestos i s’inventen formes per a tapar el que estan fent.

Mil atemptats són sol•lucions, tapat amb mal el mal no és fort.
La gent confia en eixa caixa tonta que imbècils ens fa ser.

Al món hi ha gent sense cervell,
gràcies al d’uns el d’altres creix,
i el cap no pot més,
sols saps que no pots saber mai res...

Tornada

Al món no hi ha objectivitat,
i el cap no pot més,
sols saps que no pots saber mai res...

Tornada

-----------------

MALVADOS CONTRA MALVADOS

Ocho de la mañana, yo quiero saber si estoy haciendo bien mi papel.
Confío en mi alrededor, y mi alrededor ignora lo que es el bien.

Información es de lo que andamos cortos, el mundo es un montón de papeles.
Hojas que un día dijeron cosas, que el mundo funciona, que el mal está en las calles.

En el mundo hay gente, somos uno más.
Sólo somos títeres del dinero,
y la cabeza no puede más,
sólo sabes que no puedes saber nunca nada.

Mil historias que nos demuestran, todo incoherente.
Creerse buenos luchando cuando son malvados contra malvados.

El mundo es un basurero donde se mezclan falsos, mentirosos,...
Son listos y se inventan formas para tapar lo que están haciendo.

Mil atentados son solución, tapado con mal el mal no es fuerte.
La gente confía en esa caja tonta que imbéciles nos hace ser.

En el mundo hay gente sin cerebro,
gracias al de unos el de los otros crece,
y la cabeza no puede más,
sólo sabes que no puedes saber nunca nada.

Estribillo

En el mundo no hay objetividad,
y la cabeza no puede más,
sólo sabes que no puedes saber nunca nada.

Estribillo

-------------------

MALVADOS CONTRA MALVADOS

Oito da mañá, eu quero saber
Se estou a facer ben o meu papel.
Confio no meu aredor,
e o meu aredor ignora o que é o ben.

Información é do que andamos curtos,
o mundo é unha morea de papeis.
Follas que un dia dixeron cousas,
que o mundo funciona, que o mal está nas rúas.

no mundo hai xente, somos un máis.
Só somos títeres do diñeiro,
e a testa non pode máis,
só sabes que non podes saber nunca nada.

Mil histórias que nos amosan, todo incoherente.
Crerse bos loitando cando son malvados contra malvados.
O mundo é lixo onde se misturan falsos, mentireiros,...
Son listos e invéntanse formas para tapar o que están a facer.

Mil atentados son solución, tapada con mal o mal non é forte.
A xente confia nesa caixa parva que aparvados fainos ser.

no mundo hai xente sen cerebro,
grazas ao duns o dos outros medra,
e a testa non pode máis,
só sabes que non podes saber nunca nada.

Retrouso

------------------

GAIZTOA GAIZTOAREN AURKA

Goizeko zortziak, jakin nahi dut
nire egitekoa ongi egiten ari naizen.
Nire ingurukoekin fidatzen naiz,
eta nire inguruak ongia zer den ez daki.

Informazioa da falta zaiguna,
mundua paper pila bat baino ez da.
noizbait zerbait esan zuten orriak,
munduak funtzionatzen duela, gaizkia kaleetan dagoela.

Munduan jendea dago, bat gehiago gara.
diruaren txontxongiloak gara,
eta buruak ezin du gehiago,
inoiz ezin duzula ezer jakin da dakizun gauza bakarra.

Frogatzen diguten mila istorio, dena zentzu gabe.
Borrokan onak garela pentsatuz, gaiztoak gaiztoen aurka diren bitartean.
Mundua faltsuak, gezurtiak... nahasten diren zabortegia da.
Azkarrak dira eta egiten ari direna estaltzeko erak asmatzen dituzte.

Mila atentatu dira konponbide, gaizkiarekin estaliz gaizkia ez da indartsu.
Jendeak kutxa lelo horretan konfidantza du, zeinen inozo bihurtzen gaituen.

Munduan adimenik gabeko jendea dago,
batzuen adimenari esker besteena hazten da,
eta buruak ezin du gehiago,
inoiz ezin duzula ezer jakin da dakizun gauza bakarra.

Errepika

Munduan ez dago objektibitaterik,
eta buruak ezin du gehiago,
inoiz ezin duzula ezer jakin da dakizun gauza bakarra.

Errepika
Track Name: Per a oblidar
CATALÀ / CASTELLANO / GALEGO / EUSKARA

PER A OBLIDAR

Obric els ulls, ja estic ací.
Has de currar demà matí.
Aquest nanet em diu:
Torna al carrer, no et quedes al niu.

Mirades veig per tot arreu.
Sent com el cor batega fred.
La nit passa de pressa,
el temps transcorre lent.

Temps, jo vull temps.
Per a estar, per a ser lliure.
Oblidar, els vells temps.
Recordar tot allò que m’ha fet sentir que estic viu.

No sé si és bo encara existir,
vull dibuixar el meu destí.
Gràcies! La tinta blanca...
M’espenta a resistir.

Tornada

Temps, jo vull...

Trobar-me un mur amb dos costats.
Caure a seguir, caure a acabar.
La nit segueix el dia,
el dia fuig del mal.

Finalitzar en un racó,
plorant els mals d’habitació.
Mocant-me sang i pena,
demà estaré millor.

Tornada

------------------

PARA OLVIDAR

Abro los ojos, ya estoy aquí,
Tienes que curra mañana por la mañana.
Pero este enanito me dice:
Vuelve a la calle, no te quedes en el nido.

Miradas veo por todas partes.
Siento como el corazón late frío.
La noche pasa deprisa,
el tiempo transcurre lento.

Tiempo, yo quiero tiempo
para estar, para ser libre.
Olvidar los viejos tiempos,
recordar todo aquello que me ha hecho sentir que estoy vivo.

No sé si es bueno aún existir,
quiero dibujar mi destino.
Gracias!, la tinta blanca
me empuja a resistir.

Estribillo

Tiempo, yo quiero...

Encontrarme en un muro de dos lados.
Caer a seguir, caer a acabar.
La noche sigue al día,
el día huye del mal.

Finalizar en un rincón,
llorando los males de habitación.
Sonándome sangre y pena,
mañana estaré mejor.

Estribillo

-----------------

PARA ESQUECER

Abro os ollos, xa estou aquí,
Tés que currar mañá pola mañá.
Pero este ananiño dime
Volta á rua, non fiques no niño.

Olladas vexo por todas partes.
Sinto como o corazón latexa frio.
A noite pasa depresa,
o tempo transcorre lento.

Tempo, eu quero tempo
Pra estar, pra ser ceive.
Esquecer os vellos tempos,
lembrar todo aquilo que me fixo sentir
que estou vivo.

Non sei se é bo ainda existir,
quero debuxar o meu destino.
Grazas!, a tinta branca
empúrrame a resistir.

Retrouso

Tempo, eu quero tempo

Atopar-me nun muro de dous lados.
Caer a seguir, caer a rematar.
A noite segue ao dia,
o dia fuxe do mal.

Finalizar nun recuncho,
chorando os males do cuarto.
Soándome sangue e mágoa,
mañá estarei mellor.

-------------------------

AHAZTEKO

Begiak irekitzen ditut, hemen nago jadanik,
lana egin behar duzu bihar goizean.
baino nano honek esaten dit:
kalera bueltatu, ez zaitez habian gelditu.

Begiradak ikusten ditut leku guztietan.
Bihotzaren taupada hotzak nabari ditut.
Gaua azkar igarotzen da,
denbora mantso dijoa.

Denbora, nik denbora nahi dut
egoteko, libre izateko.
Garai zaharrak ahaztu,
bizirik nagoela sentiarazi nauen guztia gogoratu.

Ez dakit ona den oraindik existitzea,
nire patua marraztu nahi dut.
Eskerrik asko! tinta txuriak
eustera bultzatzen nau.

Errepika

Denbora, nik nahi dut...

Bi aldeko horma bat aurkitu,
jarraitzera erori, bukatzera erori.
Gaua egunari jarraika,
eguna gaizkiarengandik ihesi.

Txoko batean bukatu,
gela barneko penei negarka.
Odola eta oinazea amets eginez,
bihar hobeto egongo naiz.

Errepika
Track Name: Ja pots respirar
CATALÀ / CASTELLANO / GALEGO / EUSKARA

JA POTS RESPIRAR

Vaig intentar ser un heroi,
vaig voler ser el qui no sóc.
La vida passa molt de pressa,
i un mareig s’uneix al joc.

Voler viatjar, qualsevol lloc.
Volent ser tot quan era res.
Vida i alcohol, pedres i foc,
em fan parar o em fan fer més?

I per fi trobe la llum que estabilitza.

Per fi ja ets al món,
no hi ha res que et faça gran
si no trenques les cadenes
que et fan mal.

Ja pots ser com tu vols,
ja no eres qui estava mal.
Ara trenques les cadenes,
ja pots respirar.

Aquells moments de soledat,
es feren una eternitat.
La vida era un desert en flames,
i un oasi vaig trobar.

Paisatges que no vull tornar,
moments que no vull recordar.
Sols sé que al vindre eixa persona,
la tristesa se’n va anar.

I ara a la vida li mostre un altra cara

Tornada

--------------

YA PUEDES RESPIRAR

Intenté ser un héroe.
Intenté ser quien no soy.
La vida pasa muy rápido,
y un mareo se une al juego.

Querer viajar a cualquier sitio,
queriendo ser todo cuando era nada.
Vida y alcohol, piedras y fuego,
¿me hacen parar o me hacen hacer más?

Y por fin encuentro la luz que estabiliza.

Por fin ya estás en el mundo,
no hay nada que te haga grande
si no rompes las cadenas
que te hacen daño.

Ya puedes ser como tu quieres,
ya no eres quien estaba mal.
Ahora rompes las cadenas,
ya puedes respirar.

Aquellos momentos de soledad
se hicieron una eternidad.
La vida era un desierto con llamas
y un oasis encontré.

Paisajes que no quiero volver,
momentos que no quiero recordar.
Sólo se que al venir esa persona
la tristeza se marchó.

Y ahora a la vida le muestro otra cara.

Estribillo

--------------------

XA PODES RESPIRAR

Tentei ser un héroe.
Tentei ser quen non son.
A vida pasa moi rápido,
e un mareo únese ao xogo.

Querer viaxar a calquera sitio,
querendo ser todo cando era nada.
Vida e alcol, pedras e lume,
fanme parar ou fanme facer máis?

E por fin atopo a luz que estabiliza.

Por fin xa estás no mundo,
non hai nada que che faga grande
se non rompes as cadeas
que che fan dano.

Xa podes ser coma ti queres,
xa non es quen estaba mal.
Agora rompes as cadeas,
xa podes respirar.

Aquilos momentos de soledade
fixéronse unha eternidade.
A vida era un deserto con lapas
e un oásis atopei.

Paisaxes que non quero voltar,
momentos que non quero lembrar.
Só se que ao vir esa persoa
a tristura se marchou.

E agora á vida lle mostro outra cara.

Retrouso

--------------------

ARNASA HARTU DEZAKEZU JADANIK

Heroia izaten saiatu nintzen,
Naizena ez izaten saiatu nintzen.
Bizitza oso azkar igarotzen da,
eta zorabio bat jokora bategiten da.

Edonora bidaiatu nahi izatea,
Dena izan nahi izatea ezer ez nintzenean.
Bizitza eta alkohola, harriak eta sua,
geldiarazten naute edo gehiago eginarazi?

Eta azkenean aurkitzen
dut egonkortzen duen argia.

Dagoeneko munduan zaude,
ez dago handia egiten zaituen ezer
mintzen zaituzten kateak
apurtzen ez badituzu.

Nahi duzun bezalakoa izan zaitezke jadanik,
gaizki zegoena ez zara dagoeneko.
Orain kateak apurtzen dituzu,
arnasa hartu dezakezu.

Bakardade momentu horiek
bukaezinak egin ziren.
Bizitza su garrez betetako desertua zen
eta oasi bat aurkitu nuen.

Bueltatu nahi ez dudan paisaiak,
gogoratu nahi ez ditudan momentuak.
Dakidan gauza bakarra pertsona hori bueltatzean
tristurak alde egin zuela da.

Eta orain bizitzaren aurrean beste
aurpegi bat erakusten dut.

Errepika
Track Name: De 'La puça' a l'infern
CATALÀ / CASTELLANO / GALEGO / EUSKARA

DE LA PUÇA A L′INFERN

Com cada nit a La Puça has de quedar.
Has de sortir, Mugroman hi tocarà.
No ho penses més, no hi pots faltar.
De “La Puça” a l’infern.

Sons maleïts se t’han ficat dins del cap.
I aquell xiulit que no saps bé com parar.
No ho penses més, ja vas baixant
de “La Puça” a l’infern.

Una gota de suor crema i baixa com l’alcohol.
Una nit aniré de “La Puça” a l’infern.

A l’infern.

Cada matí t’has d’aixecar per treballar.
Tan sols al llit la cendra del cremat hi haurà.
No ho penses més, ahir vas anar
de “La Puça” a l’infern.

Una gota de suor crema i puja com el foc.
Una nit aniré de “La Puça” a l’infern.

A l’infern.

------------------

DE LA PUÇA AL INFIERNO

Como cada noche, a La Puça tienes que quedar.
Tienes que salir, Mugroman tocará.
No lo pienses más, no puedes faltar.
De La Puça al infierno.

Sonidos malditos se te han clavado dentro de la cabeza,
y aquel pitido que no sabes como parar.
No tardes más, ya vas bajando.
De La Puça al infierno.

Una gota de sudor, quema y baja como el alcohol.
Una noche iremos de La Puça al infierno.

Al infierno.

Cada mañana te tienes que levantar para trabajar.
Tan solo en la cama la ceniza del quemado habrá.
No lo pienses más, ayer fuiste
de La Puça al infierno.

Una gota de sudor, quema y sube como el fuego.
Una noche iremos, de La Puça al infierno.

Al infierno.

--------------------

DA PUÇA AO INFERNO

Como cada noite na Puça tes que quedar.
Tes que sair, Mugroman tocará.
Non o penses mais, non podes faltar.
Da Puça ao inferno.

Sons malditos craváronseche dentro da cabeza,
e aquel pitido que non sabes como parar.
Non tardes máis, xa vas baixando.
Da Puça ao inferno.

Unha pinga de suor, queima e baixa como o alcool.
Unha noite iremos da Puça ao inferno.
Ao inferno.

Cada mañá teste que erguer pra traballar.
Tan só na cama a cinza do queimado haberá.
Non o penses máis, onte fuches
Da Puça ao inferno.

Unha pinga de suor, queima e sube coma o lume.
Unha noite iremos, da Puça ao inferno.
Ao inferno.

-------------------

LA PUÇATIK INFERNURA

Gauero bezala, La Puçan gelditu behar zara.
Atera behar zara, Mugromanek joko du.
Ez ezazu gehiago pentsatu, ezin duzu huts egin.
La Puçatik infernura.

Soinu madarikatuak buruan iltzatu zaizkizu,
eta geldiarazten ez dakizun txistu hori.
Ez zaitez berandutu, jaisten ari zara.
La Puçatik infernura.

Izerdi tanta bat, erre eta alkohola bezala jaisten da.
Gauren batean La Puçatik infernura joango gara.
Infernura.

Goizero lanera joateko jaiki behar zara.
Ohean erre denaren errautsa baino ez da geldituko.
Ez ezazu gehiago pentsatu, atzo joan zinen
La Puçatik infernura.

Izerdi tanta bat, erre eta alkohola bezala igotzen da.
Gauren batean La Puçatik infernura joango gara.
Infernura.